Лектори1. Лектор: инж. Веска Петрова Георгиевав

Образование:
- Химико-технологичен и металургичен университет – магистър;
- През 2005 г. печели стипендия за Франция и се дипломира в Ekole Nationale Superieure des Techniques Industrielles et des Mines d’Ales, France с квалификация Master degree on management of the environment – environmental legislation
- Военна академия „Г.С. Раковски“ – стратегически курс

Трудов стаж:
01.08.1998 г. - 06.03.2008 г. - Експерт, Началник сектор и Началник отдел РИОСВ - София.
06.03.2008 г. - до настоящия момент - Столична община. Директор на Столичен инспекторат към Столичната община.2. Лектор: инж. Николай Илков Кючуков

Образование:
- УАСГ – пътно строителство, строителен инженер;
- Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, специалност „право“.
- Военна академия „Г.С.Раковски“ – стратегически курс;
- Докторант по пътно строителство.

Трудов стаж:
Повече от 20 г. като пътен инженер и ръководител проекти в различни строителни фирми, в т.ч. магистрала Тракия, ЛОТ4.
От 2012 г. досега – началник-отдел Общинска инфраструктура в Столичен инспекторат.3. Лектор: Мариана Иванова

Образование:
Завършила ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград /1999 г./

Трудов стаж 18 г.
От 2008 г. до момента - началник на сектор „Инвестиционен контрол“ в Столичен инспекторат.
Участие в проект: „Информационна система за управление на отпадъците в Столична община“.
Участие в обучителен модул „Управление на отпадъците“.